top of page

Second - year

Vedon Main Aushadiya Sutra.jpg

DRAVGUNA VIGYAN

Bhaisajya Kalpana Vigyan.jpg

Rasashastra/Bhaisajya Kalpana

Roga _ Vikruti Vigyan-English (Vol.1) by

ROGA VIKRITI VIGYAN

353c19c0-a7b1-475e-9ac6-d87c741e3faf.jpg

CARAKA SAMHITA

bottom of page